بایگانی برچسب: اتومبیل

گفتگو با اسفندیار خالقی؛ جوان ایرانی BMW

Advertisements

5 تا از متصل ترین خودروها

شگرد تازه هکرها و سرقت BMW در سه دقیقه با استفاده از یک رخنه امنیتی