بایگانی دسته: تکنولوژی در ورزش

9 ساختمان برگزیده المپیک لندن

Advertisements

نگاهی به 25 ورزشگاه المپیک جهان

رونمایی از “iBall” توپ هوشمند مورد تائید رسمی فیفا