دفتر جدید گوگل در لندن (عکس)

Inside Google’s New London Office

Inside Google’s New London Office

دفتر جدید گوگل در سنت گیلز مرکزی واقع در لندن، از باغ Covent الهام گرفته است. شرکت طراح آن با استفاده از مواد بازیافت شده این فضا را ایجاد کرده است.

گروه طراحی PENSON در دیوارهای اتاق پذیرش پرچم بریتانیا را طراحی کرده است و بر روی پشت بام، یک باغ مخفی با دید 360 درجه از شهر ایجاد کرده. سالن جلسه ی این دفتر جدید ظرفیت 200 نفر را دارد.

 

Interior Shot

Interior Shot

Lounge Area

Lounge Area

Inside Google’s New London Office

British-Themed Entrance

Secret Garden

Secret Garden

Rooftop of London HQ

Rooftop of London HQ

Meeting Room

Meeting Room

 

منبع: Mashable

Advertisements