حال و روز ما در طی برگزاری مسابقات المپیک (طنز)

حال و روز ما در طی برگزاری مسابقات المپیک

حال و روز ما در طی برگزاری مسابقات المپیک

مسابقات المپیک 2012 لندن هم با تمام زیبایی هایش به پایان رسید و شاید حال و روز ما در این مدت، بی شباهت به عکس بالا نباشد. شاید خانم ها از تمام شدن المپیک خیلی خوشحال شدند. دلیلش هم کاملاً در عکس بالا مشخصه!!!

از همین جا به تمام ورزشکاران المپیک ایرانی خسته نباشید می گیم.

Advertisements