نقشه اینترنت: نمایش تصویری از ارتباط 350.000 وب سایت

Internet Map

Internet Map

تصور کنید که اینترنت به عنوان یک کهکشان غول پیکر بوده و سیارات آن، سایت هایی هستند که به خوشه شباهت دارند.

این نقشه بیش از 2 میلیون سایت، از 196 کشور را تا پایان سال 2011 به ما نشان می دهد. هر سایت با یک دایره مشخص شده است که اندازه ی این دایره به میزان ترافیک آن سایت بستگی دارد و فاصله ی بین هر یک، فرکانس و قدرت مشخصی دارد. در کنار هر دایره ی بزرگ، دایره های کوچکتری وجود دارد که میزان وابستگی آن ها را به سایت های بزرگتر نشان می دهد.

اگر دوست دارید جزئیاتی از نحوه ی محاسبه ی نقشه بدانید، باید گفت که گروه سازنده ی آن، منابع ریاضی و مهندسی بسیار فنی را در پشت این پروژه فراهم کرده اند.

با زوم به داخل و خارج می توانید سایت های کوچک تر را مشاهده کنید.

تصویر زیر سایت های پر ترافیک کشور ایران را نشان می دهد.

 

سایت های پر ترافیک ایرانی

سایت های پر ترافیک ایرانی

 

نویسنده: محمد مفید

منبع: the verge

Advertisements