دوچرخه های الکتریکی i Pedelec در ماشین های الکتریکی i3

ipedelo

ipedelo

تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که نتوانید برای ادامه ی مسیر از ماشین استفاده کنید و مجبور باشید بقیه مسیر را پیاده و یا با دوچرخه طی کنید؟ دوچرخه ی الکتریکی ipedelec به همین منظور طراحی شده است.

BMW نیمی از فضای صندوق عقب ماشین الکتریکی i3 خود را به یک جفت از دوچرخه ی ipedelec اختصاص داده است. هنگامی که این دوچرخه ها در محل مخصوص خود قرار گیرند شارژ می شوند. هرچند که این سازنده ی خودرو جزئیات بیشتری از نحوه ی شارژ شدن ارائه نداده است.

این دوچرخه با سرعت حدودا 16 مایل بر ساعت و تا حدود 25 مایل راه می رود.

200 عدد از دوچرخه های ipedelec برای بازی های المپیک ماه آینده به لندن راه پیدا کرده اند.

برای تهیه ی این ماشین سازگار با محیط زیست همراه ipedelec باید حدود 56.000 دلار هزینه بپردازید.

نویسنده: محمد مفید

منبع: Cnet

Advertisements