استیو جابز یکی از 20 تأثیرگذارترین فرد آمریکایی در مجله تایم

steve jobs

steve jobs

نام استیو جابز به عنوان یکی از 20 تأثیر گذارترین فرد آمریکایی در مجله ی تایم، در کنار نام بزرگانی مثل George Washington, Alexander Graham Bell و Albert Einstein قرار گرفته است.

این لیست یک فهرست زمانی از پیشگامان و سفیران فرهنگی تاریخ است که به جابز به عنوان کشیش عصر دیجیتال اشاره شده است. جابز برای طراحی نابغه ی بزرگی بود. او رابطه ی بین مردم و کامپیوترها را بصورت ظریف، ساده و لذت بخشی تحت فشار قرار داد.

وقتی جابز در اکتبر سال گذشته به علت سرطان لوزالمعده فوت کرد، بسیاری از کسانی که او را بهترین می دانستند، از جمله Walt Mossberg مقاله نویس Wall Street Journal و Scott McNeally مدیرعامل سابق Sun Microsystems  او را با مخترعان بزرگی مثل Thomas Edison مقایسه کرده اند.

نام جابز 8 بار تیتر اول مجله ی تایم بوده است و یک بار هم به عنوان شخص سال این  مجله انتخاب شد.

در ادامه نام 20 تأثیر گذارترین فرد آمریکایی را از نظر مجله ی تایم مشاهده می کنید:

George Washington
Thomas Jefferson
Sacagawea, Meriwether Lewis and William Clark
Abraham Lincoln
Sitting Bull
Alexander G. Bell
Thomas Edison
Henry Ford
Wright Brothers
Margaret Sanger
Albert Einstein
Franklin D. Roosevelt
Louis Armstrong
James Watson
Martin Luther King Jr.
Muhammad Ali
Steve Jobs

نویسنده: محمد مفید

منبع: cnet

Advertisements