پوشش زنده همایش استانداردهای وب و بستر وب باز (لایو بلاگ)

همایش استانداردهای وب و بستر وب باز

همایش استانداردهای وب و بستر وب باز

پوشش زنده اولین همایش استانداردهای وب و بستر وب باز در صفحه فیسبوک تک کده