مدادهای چند کاره که هر کسی را به استفاده از آنها جذب می کند

multi functional pencils

multi functional pencils

مدادها ابزارهایی ساده هستند و تنها برای نوشتن و طراحی استفاده می شوند. اما مرتبا به نرم افزارهایی که ما هر روزه از آنها استفاده می کنیم، امکانات و افزونه اضافه می شود. حالا چه می شود، اگر می شد برای مدادها نیز افزونه ساخت و روی آنها نصب کرد؟

این ابزارهای افزونه که در عکس آنها را می بینید، توسط تولیدی مداد Trevor Duncan – که در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی نیویورک (NYC’s International Contemporary Furniture Fair) عرضه شدند و شامل اره کوچک دستی، ذره بین، سوزن، قلم مو و … هستند. این مدادها – به تمام این افزونه ها – باز هم شاید استفاده زیادی در کارهای روزمره نداشته باشند اما بدون شک، این سیستم قابل تعویض ابزارها در مداد برای هر کلکسیونری جذاب خواهد بود.

منیع: gizmodo

Advertisements