دیوار QWERTY

دیوار QWERTY

سارا فراست هنرمندی است که کار جالبی انجام می دهد: او کلید های روی کیبردهای قدیمی و بدون مصرف را جدا کرده، آنها را روی دیوارهای مختلف کنار هم می چیند و از آنها یک اثر هنری جذاب به وجود می آورد.

او این کار را در مکان های مختلفی انجام داده و آثار جالبی خلق کرده است. از یک دیوار اتاق گرفته تا مجموعه ای بزرگ در یک مرکز تجاری.

می توانید وب سایت خانم فراست را ببینید و با کارهای او بیشتر آشنا شوید. شما با قطعات قدیمی و بدون مصرف کامپیوترتان چه می کنید؟
http://www.sarahfrost.info/

Advertisements