اینهم ۱۰تا از بهترین اپلیکیشن‌های برتر برای سیستمهایی که با اندروید کار میکنند

اینهم ۱۰تا از بهترین اپلیکیشن‌های برتر برای سیستمهایی که با اندروید کار میکنند

Train Times UK .5 Music Beta .4 Spotify .3 Minecraft Pocket Edition .2 Pulse .1
Slice It!  .10 Skype  .9 Zinio Magazine Reader  .8 Layar  .7 Tap Tap Revenge 4  .6

Best Android Apps | T3 App Chart

Advertisements